Bred pyskologisk undersøgelse

Bred psykologisk undersøgelse


En bred psykologisk undersøgelse laves, når der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der er behov for, at der skal ske en større forandring i barnets liv, for at det kan komme i trivsel.


Det kan være i situationer, hvor der er tale om et skoleskift til en behandlingsskole eller hvor der er tale om en anbringelse udenfor hjemmet eller hvor der er tale om en ungdomssanktion pga. kriminalitet.


En sådan undersøgelse består af:


- samtaler med barnet/den unge

- anamnese (barnets livshistorie) med forældrene

- kognitive test

- projektive test, som siger noget om barnets/den unges selvopfattelse, relationelle         

  kompetencer, måde at opleve verden på, måde at bearbejde input fra omgivelserne, samt

  det emotionelle.


Når undersøgelsen er færdig, vil den blive gennemgået med forældre (barnet/den unge) og andre relevante personer.


Endvidere vil der blive udfærdiget en undersøgelsesrapport, som gives til forældrene. Hvis undersøgelsen er bestilt af sagsbehandler, vil vedkommende også få en undersøgelsesrapport.