undersøgelser

Undersøgelser


Jeg har en lang og bred erfaring med at lave undersøgelser af børn og unge fra 6-18 års alderen, samt forældrekompetence undersøgelser. Det primære formål med en undersøgelse er at få afdækket ressourcer, udfordringer og behov.


Alle undersøgelser bliver afsluttet med en undersøgelsesrapport, som i første omgang bliver gennemgået med forældrene. Hvis undersøgelsen er bestilt af en sagsbehandler, vil undersøgelsen efter gennemgang med forældrene blive gennemgået med sagsbehandler og evt. andre relevante personer.


Undersøgelsesrapporten bliver altid givet til den, som har bestilt undersøgelsen. 


Hvis der er behov for det, deltager jeg altid gerne i et ekstra møde med skolen eller daginstitutionen eller andre relevante personer.