Forældrekompetence undersøgelser

Forældrekompetence undersøgelser


Forældrekompetenceundersøgelser laves, når der er alvorlig bekymring for børns trivsel. Formålet med undersøgelsen er at afdække forældrenes ressourcer, udfordringer og udviklingspotentialer ift. at kunne imødekomme børnenes følelsesmæssige, udviklingsmæssige og basale behov. Forældrekompetence undersøgelser laves altid med udgangspunkt i sagsbehandlers opdrag.
En forældrekompetence undersøgelse vil som regel bestå af:


• Gennemlæsning af relevante akter
• Samtale med sagsbehandler og forældre
• Forældrenes egne livsfortælling
• Anamnese med forældrene ift. det barn/børn det drejer sig om
• Semistruktureret interview med forældrene som AAI eller PDI
• Genogram og relations kort med forældrene
• Kognitiv test WAIS-IV
• Projektiv test med Rorschach, TAT eller Rotters sætningsfuldendelsestest
• Samspilsobservationer med barnet/børnene, som kan finde sted hjemme hos forældrene, i min

   klinik eller i kommunens lokaler.
• Undersøgelsesrapport
• Gennemgang af undersøgelsen med forældrene
• Gennemgang af undersøgelsen med forældre og sagsbehandler


Inden den endelige rapport gennemgås med sagsbehandler vil den altid blive gennemgået med forældrene først. Dette med henblik på at få verificere faktuelle oplysninger og tilføje forældrenes kommentarer til rapporten, inden den afleveres til sagsbehandler. Herefter vil undersøgelsen blive gennemgået med forældrene og sagsbehandler sammen, samt evt. andre relevante personer.


Tidsrammen og den nøjagtige pris på en undersøgelse aftales inden opstart af undersøgelsen. Tidsrammen ligger sædvanligvis på ca. 2-3 måneder, men kan nogle gange blive skubbet pga. afbud eller udeblivelser