Samtaler med Børn

Samtaler med Børn


Børn er forskellige, og har derfor også forskellige behov og udfordringer, som kan vække tanker og følelser hos dem, som kan være svære at forstå og hjælpe med.


Min erfaring er, at børns udvikling og trivsel er meget afhængig af de nære relationer, som de indgår i. Derfor er det også vigtigt at have fokus på de relationelle forhold, hvis barnet ikke trives.

Det er derfor også mit udgangspunkt, når jeg har samtaler med børn, at forældrene deltager i alle samtalerne. Og ofte taler jeg kun med forældrene, og ser slet ikke børnene.


Da børn er afhængig af de primære voksne i deres live, er det også vigtigt, at det er dem der tager ansvaret for at skabe forandringer i barnets liv, hvis det skal komme i bedre trivsel og udvikling.


Ligesom udvikling kan nødvendiggøre nye erfaringer og nye fortællinger om barnet, som bedst understøttes og udvikles både i familien, skolen og daginstitutionen.


Problemstillinger, som kan påvirke et barns trivsel og udvikling:


- sorg

- skilsmisse

- usikkerhed, angst

- relationelle udfordringer i familien eller i skole/daginstitutionen

- mobning

- voldsomt temperament

- Manglende tydelighed hos de primære voksne ift. grænsesætning

- stressHvis der er behov for det, som en del af forløbet, så deltager jeg gerne i møder på barnets skole eller i daginstitutionen.