Familieterapi

Familiesamtaler


Man skaber forskellige mønstre og rutiner i en familie. Nogle af disse har til formål at skabe struktur i familielivet, og er blevet dannet bevidst. Andre er opstået mere ubevidst, og er ikke altid lige hensigtsmæssige. Hvis der er ro i familien og alle medlemmer trives, så har de måske ikke den store betydning, da alle har overskud til at være overbærende. Men i det øjeblik en eller flere medlemmer af familien ikke trives, så kan disse mønstre blive udfordret, og der kan være behov for en ændring af disse mønstre og rutiner, for at alle kan komme i trivsel igen.


I familien har alle forskellige roller, som er blevet skabt igennem relationerne til og interaktion med de andre medlemmer af familien. Disse roller er alle i familien med til at fastholde igennem relationerne og den måde man er sammen på. Men nogle gange kan disse roller have en negativ indvirken på enkelte personer i familien, hvis de ikke kan genkende sig selv i deres rolle, eller hvis et enkelt medlem bliver bærer af hele familiens vanskeligheder.


Misforståelser opstår let, når man ikke lytter til hinanden, men i stedet for reagerer på det, som man tror bliver sagt. Hvis det fortsætter over længere tid, kan der blive skabt et mønster i familien, hvor man taler forbi hinanden i stedet for, at tale sammen. Måden de voksne er sammen og taler sammen på, er centralt for familiens trivsel.


Problemer i familien opstår ofte i relationerne. Det er derfor vigtigt i familiesamtalerne, at have fokus på relationerne i stedet for på det enkelte individ. Samtidig kan Familiesamtaler være med til, at sætte fokus på de uhensigtsmæssige mønstre, der kan være i familien. I gennem familiesamtalerne får I et rum, hvor I med hjælp kan tale sammen, og få mulighed for at lytte til hinanden. Dette giver mulighed for, at få skabt nogle nye og mere hensigtsmæssige mønstre i familien, hvilket kan forbedre alles trivsel.


Typiske problemstillinger, hvor familiesamtaler kunne være en god ide:


- Dårlig stemning i familien

- Kommunikationsproblemer

- Dårlig tone og manglende respekt for hinanden

- Mange konflikter og skænderier

- Manglende lyst til at være sammen

- Opdragelsesproblemer

- udfordinger med mine, dine og vores børn

- sygdom i familien

- Sorg og krise