Kognitiv undersøgelse

Kognitiv undersøgelseEn kognitiv undersøgelse minder om det, som man i skolerne kalder for en PPV (en pædagogisk psykologisk vurdering).


Undersøgelsen laves, når der er behov for at få afdækket barnets/den unges læringspotentiale og udfordringer, som kan have indflydelse på den daglige trivsel.


Undersøgelsen består af:


- en samtale med barnet eller den unge

- en samtale med forældrene

- en kognitiv test (WISC-IV)


Når undersøgelsen er færdig, vil den blive gennemgået med forældrene (og med barnet/den unge).


Endvidere vil der blive udfærdiget en undersøgelsesrapport, som gives til forældrene, og til sagsbehandleren, hvis undersøgelsen er bestilt af kommunen. 


Hvis der er behov for det, og forældrene gerne vil have det, kan undersøgelsen gennemgås med relevante personer på barnets/den unges skole eller daginstitution.