Supervision

Supervision


Jeg tilbyder supervision til enkelte personer, grupper og teams.


Det kan foregå på mit kontor eller hos jer. Jeg har stor erfaring med at supervisere sagsbehandler, familieplejekonsulenter, plejefamilier, lærere, pædagoger, samt psykologer, der arbejder med børn, unge og deres familier.


Jeg ser supervision som en rigtig vigtig del af ens arbejde, når man arbejder med mennesker, og deres trivsel. Supervision er et refleksionsrum, hvor man bliver klogere på sig selv og ens egne reaktioner. Samtidig med at det kan være med til at belyse problemstillingerne fra nye vinkler, og derigennem skabe en ny forståelse og en ny måde at gribe tingene an på.


Supervisionen er der igennem med til at sikre den enkelte fagpersons trivsel og faglige udvikling. Samtidig er det med til at sikre kvaliteten af arbejdet, og en fortsat udvikling af arbejdspladsen.


Jeg tilbyder også supervision til psykologer, som er i gang med deres autorisationsforløb, specialist- eller supervisorgodkendelse.


Prisen afhænger af, hvor supervisionen foregår og antallet af personer, som deltager i supervisionen.