Min baggrund


Jeg blev uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet i 1997. Jeg er siden hen blevet autoriseret af Psykolognævnet, og godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykologforening.


Jeg har siden afslutningen af min uddannelse arbejdet i det offentlige med børn, unge, deres forældre og det professionelle netværk omkring dem. Derudover har jeg løbende haft terapeutiske forløb og supervision af forskellige faggrupper i relation til deres arbejde med børn og unge i min private praksis.


Jeg har deltaget i en del udviklingsarbejde ift. til forskellige tiltag kommunalt rettet imod børn og unge, gravide og forældre.


Siden 2006 har jeg været en aktiv del af Helsingørs Livsmods tilbud,  som løbende er blevet udviklet i samarbejde med kommunerne i Nordsjælland, børneafdelingen på Hillerød samt center for selvmordsforebyggelse på Bispebjerg hospital. Livsmod er et tilbud om et terapeutisk samtaleforløb til unge, der har forsøgt selvmord og deres forældre.Uddannelse:


                   25.12.08 - 13.10.11                                              Supervisor uddannelse i psykoterapi


30.11.01 - 24.12.08                                             Specialist uddannelse i psykoterapi08.03.06 - 13.09.06                                           Intensiv introduktion til narrativ terapi og samtal.

  DISPUK,  Snekkersten


01.01.05 - 01.12.05                                             Uddannelse i systemiske og narrativ metode: psykoterapi

                                                                                behandling, rådgivning og supervision for psykologer og

                                                                                læger. 3.del: Supervision og konsultation. DISPUK,

                                                                                Snekkersten


01.01.04 - 01.12.04                                             Uddannelse i systemiske metode: Psykoterapi, behandling,

                                                                                rådgivning og supervision for psykologer og læger.

                                                                                2.del: Børn, unge og systermerne omkring dem. DISPUK

                                                                                Snekkersten


01.01.03 - 01.12.03                                            Uddannelse i systemiske metode: Psykoterapi, behandling,

                                                                               rådgivning og supervision for psykologer og læger. 1. del:   

                                                                               familier, par og individuelle klienter DISPUK, Snekkersten


01.12.98 - 30.11.01                                             Autoriseret af Psykolognævnet


01.09.92 - 14.10.97                                            Cand.psych. fra Københavns Universitet

Erhvervserfaring:


                             01.07.20 - 31.12.20                   Supervervisor for sagbehandler i Helsingør kommune.


                             01.08.19 -                                    Ekstern psykolog for Krisecentret Røntoften i Helsingør


                              01.04.19 -                                     Supervisor for personalet på Frederiksværk krisecenter                                  

                             01.12.18 -                                      Supervisor for personalet og de frivillige på krisecentret                                                                                                     Røntoften i Helsingør


                             01.08.18 -                                     Supervisior for personalet på dagbehandlingsskolen på                                                                                                      behandlingshjemmet Godhavn


                               01.08.18 - 30.06.19                   Supervisor for Netværket på behandlingshjemmet Godhavn


          01.05.18 -                                     Ekstern psykolog for behandlingshjemmet Godhavn


          01.10.17 -                                      Psykolog i Nordisk Kriskorps netværk


01.10.17 -                                      Fuldtids privatpraktiserende psykolog


01.07.15 - 30.09.17                    Medlem af det tværfaglige spædbarnsteam - Et visitations og     

                                                       vurderingsforum ift. børn i 0-3 års alderen i Helsingør

                                                       kommune


01.07.15 - 30.09.17                    Medlem at styregruppen i projekt Livsmod


01.08.14 - 30.09.17                   Tilknyttet Projekt Bydelsmødrene i Helsingør, som

                                                      underviser og en del af vidensgruppen i relation til projektet

                                   

01.08.13 - 30.06.15                    Undervisningsforløb i Rorschach testning, scoring og tolkning

                                                       for psykologer i Børne og Ungerådgivningen i Helsingør


01.02.10 - 31.12.16                      Psykolog i det familieterapeutiske team i Børne og Unge-

                                                        rådgivningen i Helsingør kommune


01.08.08 - 31.05.10                    Tovholder og psykolog i grupperne for unge med "ondt i livet"


01.03.08 - 31.07.16                    Koordinator for psykologerne i Børne og  Ungerådgivningen 

                                                       i Helsingør


01.08.07 - 30.06.11                    Tovholder og psykolog i sorggrupperne for

                                                       børn og unge i Helsingør kommune


01.04.07 - 30.09.17                    Tilknyttet projekt Livsmod, et terapeutisk tilbud til unge,

                                                       der har forsøgt selvmord og deres forældre - et samarbejde

                                                       på tværs af kommunerne i Nordsjælland, hospitalerne og 

                                                       Børne- og Unge Psykiatrisk center i Region Hovedstaden


01.04.07 - 30.09.17                    Tilknyttet Helsingør kommunes sorg og krise team

                                                       

01.04.07 - 30.09.17                    Børne- og Ungerådgivningen i Helsingør         

                                                       ansat som psykolog i Specialenheden


01.10.06 – 30.09.17                   Deltids privatpraktiserende psykolog


01.10.06 -31.03.07                     Orlov fra Børne- og Ungerådgivningen i

                                                                                      Helsingør, for at arbejde fuldtids som privat

                                                                                      praktiserende psykolog

                             

01.09.01 - 30.09.06                   Børne- og Ungerådgivningen i Helsingør     

                                                       Kommune ansat som klinisk psykolog


01.12.98 - 31.08.01                    Børne- og kulturforvaltningen i Hørsholm

                                                                                      Kommune ansat som psykolog


Jeg er medlem af :

- Dansk Psykolog forening

- Dansk psykoterapeutisk selskab for Psykologer 

Jeg har en samarbejdsaftale med:


- Nordisk Krisekorps

- danmark sygeforsikring

DPSP